Image

  ЗАКОН УКРАЇНИ
  Про освіту
  (Прийняття від 05.09.2017. Набрання чинності 28.09.2017 )

  Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

  1. Заклади освіти формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднюють таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти.

   2. Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності - на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів:

  • • статут закладу освіти;
   • ліцензії на провадження освітньої діяльності;
   • сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію закладу вищої освіти;
   • структура та органи управління закладу освіти;
   • кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;
   • освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;
   • територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти);
   • ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;
   • мова (мови) освітнього процесу;
   • наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);
   • матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);
   • напрями наукової та/або мистецької діяльності (для закладів вищої освіти);
   • наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання;
   • результати моніторингу якості освіти;
   • річний звіт про діяльність закладу освіти;
   • правила прийому до закладу освіти;
   • умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;
   • розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти;
   • перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;
   • інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.
  1. Заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.
  2. Інформація та документи, передбачені частинами другою і третьою цієї статті, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом. 
  3. Перелік додаткової інформації, обов’язкової для оприлюднення закладами освіти, може визначатися спеціальними законами.

  Нормативно-інструктивні документи до початку 2020-2021 навчального року

  Лист Міністерства освіти і науки України від 11 серпня 2020 р. № 1/9-430 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році»

  Лист Міністерства освіти і науки України від 05 серпня 2020 р. № 1/9-420 “Щодо організації роботи закладів загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році”

  Положення про центр професійного розвитку педагогічних працівників

  Постанова МОЗ № №42 від 30.07.2020р. “Тимчасові рекомендації щодо організації та протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину в зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)”

  Лист Міністерства освіти і науки України від 30 липня 2020 р. № 1/9-411 “Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році”

  Лист Міністерства освіти і науки України №1/9-406 від 29.07.2020 р. “Про підготовку закладів освіти до нового навчального року та опалювального сезону в умовах адаптивного карантину”

  Лист Міністерства освіти і науки України №1/9-394 від 22.07.2020 “Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2020/2021 навчальному році”

  Лист Міністерства освіти і науки України №1/9-385 від 20.07.2020 “Деякі питання організації виховного процесу у 2020/2021 н. р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок”

  Указ Президента України №31/2020 “Про оголошення 2020/2021 навчального року Роком математичної освіти в Україні”

  Концепція розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти)

  Лист ІМЗО від 27.07.2020 № 22.1/10-1495 “Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2020/2021 н. р.”

  Про проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021»

  КОРИСНІПОСИЛАННЯ

  ЗНАЙТИНАС

  © 2022 . Всі права захищено. Розроблено веб-студією "Sigma"